VI SÖKER VERKSAMHETSCHEF

Kungsporten Hemtjänst
Bolaget är verksamt sedan 2015 och är godkänd hemtjänst utförare av Jönköpings kommun. Vår verksamhetsidé är att bedriva hemtjänst på kristen värdegrund och människosyn, alla människors lika värde.
Verksamheten har sedan starten haft en god utveckling. Idag är vi en uppskattad aktör med en omsättning på ca 13 miljoner och med ett 40-tal engagerade medarbetare.

Arbetsbeskrivning
Som verksamhetschef är du ansvarig för planering, genomförande och utveckling av vår hemtjänstverksamhet. Du ansvarar för medarbetare, vårdtagare, kvalité, arbetsmiljö och ekonomi mm. Arbetet innebär bland annat ekonomisk uppföljning, budget arbete, rekrytering av ny personal, medarbetarsamtal, kontakt med vårdtagare, myndigheter mm. Ledningsteamet består av dig, biträdande verksamhetschef, helgansvariga tillsammans med styrelse.

Vi söker dig som:
– delar våra värderingar, som bla. innebär vår kristna tro
– har relevant högskoleexamen som exempelvis socionom, social omsorg, sjuksköterska, arbetsterapeut, personalvetare eller annan jämförbar utbildning
– har minst 24 månaders erfarenhet av arbete inom äldreomsorg och/eller arbete med personer med funktionsnedsättning, erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste tio (10) åren
– har minst tolv (12) månaders sammanhängande praktisk erfarenhet av arbetsledning (ekonomiskt ansvar, personalansvar och verksamhetsansvar), erfarenheten ska vara förvärvad under de senaste tio (10) åren
– har ingående kunskap om tillämpliga lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd
– har erfarenhet av administration och datorvana
– har förmåga att behärska svenska språket i tal, skrift och läsförståelse
– drivs av att utveckla vår verksamhet genom att leverera kvalité och att
strategiskt arbeta med organisatoriska frågor

Saknar du relevant högskoleutbildning eller inte når upp till kravet på erfarenhet så gäller detta:
– har minst 36 månaders sammanhängande praktisk erfarenhet som arbetsledare inom äldreomsorg och/eller personer med funktionsnedsättning.

Kungsporten Hemtjänst ägs av Kungsportskyrkan i Huskvarna. Kungsportskyrkan är en växande församling med 850 medlemmar. Utöver en bred församlingsverksamhet bedriver
vi förskola, friskvård, café, konferensverksamhet, företagshotell, hemtjänst och trygghetsboende. Församlingens vision är: ”En församling som växer i kärlek till Gud, varandra och världen.” Vi samarbetar med Evangeliska Frikyrkan.

Vid frågor, kontakta: Pia Gell, 036 – 38 97 84
Tillträde: snarast
Ansökan med CV till pia.gell@kungsporten.com
Sista dag för ansökan: Urval sker löpande.

OM OSS

Kungsportskyrkan i Huskvarna har länge haft en vision om att erbjuda hemtjänst med personlig omvårdnad till människor som befinner sig i en livssituation där det finns ett behov av hjälp och stöd.

Vårt bemötande och tjänsteutförande genomsyras av en kristen grundsyn och kristna värderingar.  Vi vill stärka det friska hos dig som vårdtagare och hjälpa dig till en meningsfull vardag. Vi är lyhörda för dina behov, såväl kroppsliga, själsliga och andliga. Vi förstår vikten av en god anhörigkontakt och värnar om din integritet.

Vår målsättning är professionalitet, kontinuitet och punktlighet för att du som vårdtagare och dina anhöriga ska känna er trygga med oss som omsorgsgivare.

Kungsporten Hemtjänst AB utför omvårdnadsinsatser och servicetjänster. Vi är en non-profit verksamhet där all vinst investeras i verksamheten. Om du vill välja vår omvårdnad och service, prata med din biståndsbedömare.

Här hittar du vår informationsfolder.

Vi finns inom följande områden i Huskvarna och Jönköping:
Huskvarna centrum – Gråbo-Tormenås – Vättersnäs – Öxnehaga – Österängen – Ekhagen – Rosenlund – Liljeholmen – Centrum Öster – Kålgården – Centrum Väster – Jönköping Söder – Torpa

Kungsporten Hemtjänst är valbara på dessa områden.

Vi finns även på Facebook: www.facebook.com/kungsportenhemtjanst

TJÄNSTER

OMVÅRDNADSINSATSER
Omvårdnadsinsatser innefattar hjälp med att äta, dricka och förflytta sig. Individnära insatser som hjälp att sköta hygienen och på- och avklädning. Det innefattar även insatser för att behålla ett socialt nätverk, bryta isolering, känna trygghet och säkerhet samt avlastning för anhöriga.

SERVICETJÄNSTER
Servicetjänster innefattar städning, tvätt, matdistribution och inköp av dagligvaror.

KONTAKT

Kungsporten Hemtjänst
Kungsängsvägen 27
561 51 Huskvarna

info@kungsportenhemtjanst.se

036-331 15 50
0763-40 13 14

© Kungsporten Hemtjänst AB | Policy